اخبار مهم
Home / Tag Archives: غربالگری نوزاد

Tag Archives: غربالگری نوزاد

آیا نوزاد من سالم است؟ (۱)

738375_300.jpg

مجله سیب سبز – دکتر سارنگ یونسی*، دکتر محمد‌مهدی طاهری‌امین* و دکتر پوراندخت سعادتی**: غربالگري نوزادان در سال۱۹۶۰ و با ابداع تست گاتری آغاز شد. اساس این تست رشد یک باکتری خاص در محیط‌های کشت معمولی در حضور مقادیر بالای فنیل آلانین در نمونه خون نوزاد است. افزایش این ماده در ...

Read More »

آیا نوزاد من سالم است؟ (۲)

790447_875.jpg

مجله سیب سبز – دکتر سارنگ یونسی*، دکتر محمد‌مهدی طاهری‌امین* و دکتر پوراندخت سعادتی**: در ادامه مباحث قبلی بررسی یکی از مهم‌ترین اختلالاتی که طی این فرایند مورد غربالگری قرار می‌گیرد، اختلالات چرخه تولید اوره ، می پردازیم. مطلب مرتبط: آیا نوزاد من سالم است؟ (۱) اختلالات چرخه تولید اوره گروهی ...

Read More »

آیا نوزاد من سالم است؟ (۳)

795770_951.jpg

مجله سیب سبز – دکتر سارنگ یونسی*، دکتر محمد‌مهدی طاهری‌امین* و دکتر پوراندخت سعادتی**: در ادامه مباحث قبلی به بررسی یکی از مهم‌ترین اختلالاتی که طی این فرایند مورد غربالگری قرار می‌گیرد، یعنی اختلالات اسیدهای آمینه می‌پردازیم. مطالب مرتبط: آیا نوزاد من سالم است؟ (۱) آیا نوزاد من سالم است؟ ...

Read More »