اخبار مهم
Home / زایمان / کمبود خواب، نشانه آن در تازه مادران (۲)
16763_119.jpg

کمبود خواب، نشانه آن در تازه مادران (۲)

هریس پویا، گروه ترجمه:مادرانی که دوره طولانی کمبود خواب را بعد از زایمان تجربه کرده اند، خیلی خوب به اهمیت خواب واقف هستند. خواب خیلی در شرایط جسمی شما تاثیرگذار است. نخوابیدن به مدت چند ماه می تواند عواقب خطرناکی در پی داشته باشد. این موارد علایم پدیدارشدن کم خوابی در مادرها هستند.
۱٫ مردم به شما می گویند که هرگز بچه را از تخت تان بیرون نمی آورید و او تا زمانیکه به مدرسه برود کنار شما می خوابد و بعد جدا خواهید شد.
۲٫روزی ۱۸هزار و ۵۶۴ بار به دخترتان می گویید که ساکت باشد.
۳٫ او ناراحت می شود، مرتب گریه و ناله می کند و خواب او هم با سیر نزولی روبرو می شود.
۴٫کل شب شما در بازگرداندن بقیه به خواب سپری می شود. شما کاملا بی خیال خوابیدن می شوید و و روزهایتان را ساعت ۳ صبح شروع می کنید. انگار که ساعت ۷٫۳۰ صبح است.
۵٫وقتی بچه خیلی کم می خوابد، او را در تخت کنار خود نمی خوابانید و حتی درجای خود در تخت خواب احساس ناراحت بودن می کنید.
۶٫ ساعت شش صبح ماشین لباس شویی را روشن می کنید و وقتی می خواهید روزتان را شروع کنید، فقط می خواهید چشمتان را ببنید.
۷٫راجع به هیچ چیز به غیر از خواب فکر نمی کنید.
۸٫مردم به شما می گویند که خوابیدن کنار والدین برای بچه از هرچیزی بهتر است و در مورد بچه های آنها خیلی خوب جواب داده است.
۹٫شماره تلفن همه دکترها را جمع می کنید تا شوهرتان عمل وازکتومی را انجام دهد.
۱۰٫وقتی قهوه می نوشید، احساس استفراغ به شما دست می دهد.
۱۱٫ وقتی قهوه نمی نوشید هم همین احساس را دارید.
۱۲٫ به طور مرتب دعا می کنید.
۱۳٫ صدای دعاهای شوهرتان را هم می شنوید.
۱۴٫ روز ۲۵ بار به دوستانتان می گویید که این نیز می گذرد.
۱۵٫حتی اگر خسته اید، برای رفتن به کلاس یوگا برنامه ریزی می کنید.
۱۶٫ وقتی خیلی خسته هستید، برنامه یوگا رفتن را لغو می کنید.
۱۷٫وقتی شوهرتان برای کار از شهر بیرون می رود، خانه مادرتان می مانید. دراین صورت دیگر نیمه های شب به او زنگ نمی زنید و گریه زاری کنید.
۱۸٫سعی می کنید به اینکه او در تخت هتل راحت خوابیده و کسی مرتب در گوشش گریه نمی کند، فکر نکنید.
۱۹٫دوباره ایمیلتان را چک می کنید و سراغ مشاور خواب می روید و احساس امید به شما دست می دهد.
۲۰٫یک شب خوب با بچه را سپری می کنید و به فکر لغو برنامه مشاوره خواب وپس انداز پولی که ندارید ، می افتید.
۲۱٫یک شب وحشتناک با بچه دارید و دوباره می خواهید پول خرج کنید.
۲۲٫ بچه را می خوابانید و خودتان برای اولین بار می خوابید و فکر می کنید این بهترین پولی بوده که تاکنون خرج کرده اید.
۲۳٫ برای خودتان نوشیدنی در لیوان می ریزید ولی فراموش می کنید که آن را بنوشید.
۲۴٫سه ساعت پشت سرهم می خوابید و احساس می کنید که می توانید دنیا را فتح کنید و از خودتان می پرسید چطور وقتی که هرشب هفت تا هشت ساعت می خوابیدید، آدم مفید تری نبودید؟