اخبار مهم
Home / نوزاد / نوزاد تازه متولد شده، معیارهای سلامتی
119932_208.gif

نوزاد تازه متولد شده، معیارهای سلامتی

وضع و اعمال حیاتی نوزاد باید به وسیلۀ پزشک متخصص در همان دقیقۀ اول تولد، ارزیابی گردد و نسبت به سلامت حال و آیندۀ او (در صورت امکان) اظهار نظر گردد. اعمال حیاتی نوزاد نیز پس از ۵ دقیقه مجدداً به وسیلۀ پزشک ارزیابی می گردد.

برای بررسی اعمال حیاتی نوزاد، معیارهایی وجود دارد که به نام معیارهای اَپگار (نام محققی که این معیارها را وضع کرده است) نامیده می شود و شامل ۵ علامت مهم است:

تعداد ضربان قلب، وضع تنفس، قدرت و قوام عضلانی، واکنش به تحریکات خارجی و بالاخره رنگ پوست نوزاد.

اگر پنج نشانۀ مذکور طبیعی باشد، شمارۀ اَپگار ده خواهد بود (به هر یک از نشانه های پنج گانه شماره ای از عدد صفر تا ۲ داده می شود).

پزشک معمولاً یک دقیقه بعد از تولد کامل نوزاد، پنج نشانه مزبور را بررسی و ارزیابی می کند. اگر اپگار کودک عدد ده باشد، وضع کودک بسیار عالی و اگر هفت یا بیشتر باشد، وضع کودک خوب است.

آنچه نوزاد پس از تولد لازم دارد، عبارت است از: شروع تنفس، برقرار کردن درجه حرارت مساعد محیط تا درجه حرارت بدن او به میزان طبیعی برسد، تغذیه و بالاخره  جلوگیری از برخورد و ابتلاء به عفونت ها.

از این زمان است که وظیفۀ خطیر مادر در پرستاری از کودک شروع می شود. وظیفۀ پزشک نیز آن است که با مراقبت و دستورهای پزشکی، مادر را راهنمایی و سلامت کودک او را تامین نماید.

هریس پویا جدیدترین و بهترین مطالب خود را در تلگرام و از طریق سه کانال «راهنمای بارداری»، «زندگی با کودک» و «سلامت زنان» در اختیار شما قرار می‌دهد.