اخبار مهم
Home / نوزاد / نمودار دور سر کودک دختر
42309_384.jpg

نمودار دور سر کودک دختر

هریس پویا: از همان روزهای اول تولد یکی از معیارهای مهم سنجش سلامت کودک قد و وزن اوست. به همین دلیل متخصصان کودک نموداری را برای رشد نوزادان به تفکیک جنسیت تهیه کرده اند اما برخی از والدین نمیتوانند اطلاعات درستی از نمودار رشد کودک به دست آورند. در حالی که نمودار رشد کودک به شما میفهماند که او از لحاظ فیزیکی در چه وضعیتی است. این نمودار وضعیت قد، وزن و دور سر نوزاد را در هر دوره از زندگی را براساس جنس نوزاد نشان میدهد. خطوط صدک بر روی ۵%، ۱۰%، ۲۵%، ۵۰%، ۷۵%، ۹۰%، و ۹۵% می باشد. اگر وزن کودک شما در خط صدک ۵۰ باشد این بدان معنی است که از ۱۰۰ کودک طبیعی هم سن او ۵۰ کودک با وزن بیشتر از او و ۵۰ کودک با وزن کمتر از او وجود دارد. هنگام خواندن نمودار صدک اگر کودک شما در صدک ۵ درصد ( حداقل ) برای قد و وزن قرار دارد به این معنی است که ۹۰ درصد کودکان هم سن با کودک شما، بلندتر و سنگین تر از او می باشند. اگر کودک شما روی منحنی رشد حداکثر ( ۹۵ درصد ) قرار دارد یعنی کودک شما از ۹۰ درصد کودکان هم سن خود بلندتر و سنگین تر است.

با توجه به این توضیحات بهتر است اطلاعات سلامت دخترتان را به این نمودار وارد کنید. در این نمودار دور سر نوزاد مناسب با سن کودک ممشخص شده است. خط افقی سن کودک و خط عمودی اندازه دور سر کودک براساس سانتی متر را نشان می دهد.

برای دیدن نمودار اندازه دور سر کودک پسر اینجا کلیک نمایید.