اخبار مهم
Home / زایمان / مراقبتهای پس از زایمان / راهنمای ویدیویی
58414_774.jpg

مراقبتهای پس از زایمان / راهنمای ویدیویی

هریس پویا: در این راهنمای ویدیویی که شامل شش ویدیوی آموزشی است به برخی از مهمترین پرسش‌ها درباره مراقبت‌های پس از زایمان پاسخ داده شده است.

بدن مادر بعد از زایمان به حالت اولیه باز می‌گردد؟

درمان درد پا بعد از زایمان

چند روز بعد از زایمان می توان دوش گرفت؟

بهترین فاصله دو بارداری

زیبایی بعد از زایمان، برای جراحی عجله نکنید!

دوران پس از زایمان، نگرانی ها و واقعیت ها