اخبار مهم
Home / نوزاد / عفونت ادراری نوزادان / راهنمای ویدیویی
58976_737.jpg

عفونت ادراری نوزادان / راهنمای ویدیویی

هریس پویا: در این راهنمای ویدیویی که شامل شش ویدیوی آموزشی است به عفونت ادراری در نوزادان، از نشانه‌ها تا درمان آن، می‌پردازیم.

علت عفونت ادراری در نوزادان

پیشگیری از عفونت ادراری

عفونت ادراری و ساختار دستگاه تناسلی

علائم عفونت ادراری در نوزادان

بهترین زمان ختنه نوزاد

درمان عفونت ادراری نوزاد