اخبار مهم
Home / زایمان / زایمان طبیعی / راهنمای ویدیویی
56567_973.jpg

زایمان طبیعی / راهنمای ویدیویی

هریس پویا: در این راهنمای ویدیویی که شامل هفت ویدیوی آموزشی است به موضوع زایمان طبیعی، از آمادگی تا نشانه‌های آن، می‌پردازیم.

آمادگی برای زایمان طبیعی

آموزش آمادگی برای زایمان طبیعی چه زمانی باید آغاز شود؟

زایمان طبیعی با حضور همسر، ویژگی ها و مزایا

مدت زمان زایمان طبیعی

زمان زايمان طبيعی، کی به بیمارستان مراجعه کنیم؟

چگونه زایمان طبیعی انجام میشود؟

وقتی زایمان طبیعی به سزارین تبدیل می شود