اخبار مهم
Home / زایمان / زایمان زودرس / راهنمای ویدیویی
51630_284.jpg

زایمان زودرس / راهنمای ویدیویی

هریس پویا: در این راهنمای ویدیویی که شامل شش ویدیوی آموزشی است، به ابعاد مختلف پدیده زایمان زودرس، از تعریف تا علائم و خطرات آن، می‌پردازیم.

زایمان زودرس چیست؟

خطرات زایمان زودرس

عوامل زایمان زودرس

علایم زایمان زودرس چیست؟

پایین بودن جفت به زایمان زودرس منجر می‌شود؟

سرکلاژ در هفته چندم انجام میشود؟