اخبار مهم
Home / قصد بارداری / روش تضمینی برای تعیین جنسیت
56512_891.jpg

روش تضمینی برای تعیین جنسیت

مدیر گروه جنین‌شناسی پژوهشگاه‌ ابن‌سینا، گفت: تعیین جنسیت جنین با روش IVF انجام می‌شود. در این روش علاوه بر بررسی برخی اختلالات کروموزمی رایج، تعیین جنسیت نیز صورت می‌گیرد و جنین به رحم مادر انتقال می‌یابد.

ابوالفضل شیرازی در مورد امکان تعیین جنسیت جنین توسط والدین، اظهار داشت: افرادی که به‌صورت طبیعی یا غیر طبیعی امکان باروری دارند، جهت تشخیص جنسیت باید از روش IVF استفاده کنند. در این روش یک یا دو سلول نمونه‌برداری می‌شود و با روش PGD (تشخیص قبل از لانه‌گزینی)، علاوه بر بررسی برخی اختلالات کروموزمی رایج تعیین جنسیت نیز صورت می‌گیرد و جنین به رحم مادر انتقال می‌یابد.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد درباره خطرات احتمالی این روش برای جنین، گفت: روش IVF دست‌ورزی اضافی است. در این روش یک یا دو سلول با نیدلی مخصوص در مراحل اولیه تقسیم سلولی برداشته می‌شود و چون تعداد سلول‌ها در این مرحله کم‌تر است و باید ارتباط منسجم‌تری بین آن‌ها وجود داشته باشد، بنابراین نمی‌توان گفت این روش مانند روش طبیعی است.

تعیین جنسیت جنین در کدام مراکز انجام می‌شود
وی ادامه داد‌: اکنون پژوهشگاه ابن‌سینا،‌ رویان و چند مرکز خصوصی کار تعیین جنسیت جنین را انجام می‌دهند.

با IVF بهترین و باکیفیت‌ترین جنین منتقل می‌شود
وی با بیان اینکه تعیین جنسیت از طریق اسپرم صورت می‌گیرد و ارتباطی به تخمک ندارد، تصریح کرد: در شرایط آزمایشگاهی اسپرم با تخمک لقاح می‌یابد و تعدادی جنین شکل می‌گیرد که پس از نمونه‌برداری و تشخیص جنسیت، بهترین و باکیفیت‌ترین جنین انتخاب و آن را به رحم مادر منتقل می‌کنند. معمولاً در مراحل ابتدایی بیش از یک جنین و در برخی مراحل تنها یک جنین به رحم منتقل می‌شود. با توجه به اینکه تعیین جنسیت از طریق اسپرم صورت می‌گیرد، سن و شرایط مادر نقشی در تعیین جنسیت ندارد.

مدیر گروه جنین‌شناسی پژوهشگاه‌ ابن‌سینا گفت: برخی مطالعات ارتباطاتی بین بیماری‌های متابولیکی و قلبی و عروقی در افرادی که با روش IVF دیده شده است و ممکن است این افراد برای ابتلا به این بیماری‌ها مستعدتر باشند، اما هنوز یافته دقیقی آن را اثبات نکرده است.