اخبار مهم
Home / بارداری / روابط جنسی در دوران بارداری / راهنمای ویدیویی
55210_973.jpg

روابط جنسی در دوران بارداری / راهنمای ویدیویی

هریس پویا: در این راهنمای ویدیویی که شامل پنج ویدیوی آموزشی است به باورهای درست و غلط پیرامون روابط زناشویی در دوران بارداری می‌پردازیم.

با بارداری مانند بیماری برخورد نکنید!

ویار در بارداری برابر است با فرار از مردان؟

اشتباهات جنسی زنان در بارداری

باورهای غلط جنسی در دوران بارداری

بارداری با روش های مدرن و رابطه جنسی