اخبار مهم
Home / قصد بارداری / تعیین جنسیت نوزاد، ضربان قلبش را بشمارید
13821_601.jpg

تعیین جنسیت نوزاد، ضربان قلبش را بشمارید

شهرزاد: انتظار و تعليق در دوران بارداري مي كُشدتان. ميخواهيد بدانيد فرزندتان دختر است يا پسر؛ اما چه طور؟ بهترين راه براي يافتن پاسخ اين سؤال، اسكن يا سونوگرافي است. البته اين روش خيلي علمي هم ممكن است اشتباه‌هايي داشته باشد. قبل از آنكه كاملا مشخص شود كه فرزندتان دختر است يا پسر، را ههاي جالب و بامزه اي وجود دارد كه ميتوانيد از طريق آ نها حدس بزنيد بچه تان، دختر است یا پسر، چيزهايي كه از متن فرهنگها و تحقيقات دانشمندان مختلف به دست آمده است.

گوش دادن به ضربان قلب
دفعه بعد كه خواستيد ضربان قلب جنين را گوش دهيد، به ياد داشته باشيد كه ميگويند اگر ضربان قلب جنين بيش از ۱۴۰ بار در دقيقه بود، دختر است، اما اگر كمتر از ۱۴۰ بار در دقيقه بود، پسر است.
ترش و شيرين، زياد ميخوريد يا كم؟
حالا كه باردار هستید، دوست داريد هر روز يك بستني بخوريد؟ ميگويند اگر اينطور است و شما به خوردن شيريني در دوران بارداري علاقه داريد، فرزندتان دختر است، اما اگر به خوردن چيزهاي شور يا ترش علاقه داريد، پسر است.
زوج و فرد
افسان هاي وجود دارد درباره قوم « مايا » كه ميگويد ماياها به سن مادر در زمان انعقاد نطفه و سال انعقاد نطفه نگاه كرده و جنس جنين را تشخيص ميدادند. آنها معتقد بودند كه اگر سن مادر در زمان انعقاد و سال انعقاد نطفه هر دو زوج يا هر دو فرد باشند، بچه دختر است و اگر يكي از آن دو، زوج و ديگري فرد باشد، بچه پسر است.
رمزگشایی
این یکی را پدرها می توانند امتحان کنند. یک کلید در مقابل همسر باردارتان قرار دهيد و از او بخواهيد آن را بردارد. اگر همسرتان از قسمت باریک کلید آن را برداشت،بچه دختر است اما اگر از قسمت پهن تر کلید را برداشت، بچه پسر است.
چهره نگاری
اگر چهره شما در دوران بارداری زشت شده،فرزندتان دختر است. می گویند دخترها وقتی در رحم مادر هستند زیبایی مادرشان را می دزدند.
حلقه ازدواج
حتي بعضي اقوام ميگويند اين روش هم قابل اعتناست: حلقه ازدواجتان را از انگشت درآوريد. آن را به نخي ببنديد و بعد آن نخ را دور شكم خود ببنديد.ا گر حلقه به صورت عمودي ايستاد، فرزندتان پسر است،ا ما اگر حلقه به پهلو روي شكمتان قرار گرفت، فرزندتان دختر است.
تهوع صبحگاهی
در سه ماه اول بارداري، خيلي حالت تهوع داريد؟ ميگويند اگر اينطوري هستيد، فرزندتان دختر است. اما اگر در سه ماه اول حالت تهوع نداريد يا كمتر حالت تهوع داريد، يك پسر در راه داريد.