اخبار مهم
Home / زایمان / تصویری: ساک ایده آل بیمارستان برای مامان (۶)
23576_714.png

تصویری: ساک ایده آل بیمارستان برای مامان (۶)

هریس پویا، مریم قاسمی: ششمین مطلب از بسته عزیمت به بیمارستان، یک راهنمای تصویری برای آماده کردن ساک زایمان است.

اگر می خواهید درباره عزیمت به بیمارستان بیشتر بدانید، ادامه مطالب این بسته را در این صفحه ببینید.