اخبار مهم
Home / نوزاد / بیماری قلبی نوزاد / راهنمای ویدیویی
50018_281.jpg

بیماری قلبی نوزاد / راهنمای ویدیویی

هریس پویا: در این راهنمای ویدئویی به مشکلات و بیماری‌های قلبی نوزادان، از جمله سوراخ در قلب و قلب تک بطنی، می‌پردازیم.

عملکرد قلب به زبان ساده

رگ اضافه در قلب چیست؟

سوراخ بین بطنی چه تاثیری بر عملکرد قلب دارد؟

سوراخ بین دهلیزی خطرناک است؟

قلب تک بطنی برای نوزاد مشکل ایجاد می کند؟

ضربان قلب طبیعی نوزاد چقدر است؟

مادران می توانند مشکل قلبی نوزاد را تشخیص دهند؟