اخبار مهم
Home / نوزاد / ارتباط بین نشستن و یادگیری نوزاد
19885_434.jpg

ارتباط بین نشستن و یادگیری نوزاد

ایسنا: نشستن نوزادان بر یادگیری آنها تاثیر می‌گذارد. مطالعات جدید حاکی از این است که کودکان در هنگام نشستن می‌توانند یادگیری بهتری داشته باشند. “ربکا وود”، استاد روانشناسی در ایالت داکوتای شمالی اظهار کرد: نوزادان در سن ۵٫۵ یا ۶٫۵ ماهگی برای تفاوت اشیا الگوی خاصی ندارند، اما در ۶٫۵ ماهگی به بعد، نوزادان با استفاده از فرصتی که برای لمس و نگاه به اشیا دارند، می‌توانند الگویی برای تشخیص آن داشته باشند و این به دلیل نشستن نوزاد در آن زمان است. همچنین محققان اظهار کردند: کودکان در ۵٫۵ ماهگی می‌توانند با کمک دیگران نشسته و اجسام را تشخیص دهند.

 

این یافته‌‍‌ها نشان می‌دهد تاخیر در نشستن کودکان می‌تواند باعث از دست رفتن فرصت‌های یادگیری در کودک شود و بر دیگر زمینه‌های رشد فکری او تاثیرگذارد. این مطالعه در مجله Developmental Psychology منتشر شده است.